27.09.2015Co znamenají zkratky ISCED a EQF uvedené na dodatcích k osvědčení?

Na druhé straně dodatků k osvědčení jsou v kolonce Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání, uvedeny zkratky ISCED a EQF. Jak Mezinárodní klasifikace pro vzdělávací programy ISCED, tak Evropský rámec kvalifikací (EQF) třídí úrovně vzdělání a kvalifikací v mezinárodním měřítku. Zatímco ISCED se orientuje spíše na délku studia, EQF na jeho výsledky. Údaj o úrovni EQF se bude od roku 2017 objevovat na absolventských vysvědčeních od základních po vyšší odborné školy.


EQF (Evropský rámec kvalifikací) třídí do osmi úrovní všechny kvalifikace, a to bez ohledu na to, zda jste je získali v počátečním vzdělávání – tedy ve škole, nebo jsou potvrzením toho, co jste si osvojili praxí či samostudiem. Podstatné je, že prokážete u zkoušky standardem stanovené znalosti, dovednosti a kompetence. Tím získáte kvalifikaci, jinými slovy potvrzení/certifikát/diplom o svých výsledcích učení (o tom, co umíte a znáte). Hlavním účelem EQF je umožnit srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací, což by v konečném důsledku mělo napomoci mezinárodní i sociální mobilitě a integraci. Evropský rámec kvalifikací vznikl v roce 2008.

Mezinárodní klasifikace pro vzdělávací programy ISCED vznikla v 70. letech z potřeby lépe porozumět vzdělávacím systémům. Jejím vlastníkem jsou Spojené národy, správcem a koordinátorem je UNESCO, takže je to klasifikace skutečně celosvětová. V průběhu let prošla vývojem v podobě několika verzí. Dosud se zaměřovala spíše na délku vzdělávacích programů jako na hlavní kritérium pro jejich zařazování do úrovní, ovšem tento přístup se postupně mění. Klasifikace ISCED se využívá zejména pro statistické účely, což je i důvodem toho, že jejím správcem v ČR je Český statistický úřad. Roku 2011 byla odsouhlasena nejnovější verze ISCED, která se oproti předchozí a dosud používané verzi ISCED 97 poměrně zásadně liší. Více informací najdete v článku Jaký je rozdíl mezi ISCED a EQF, který vyšel v Newsletteru EQF 1/2015.

Informace o tom, jak si zjistit svou úroveň EQF, najdete v článku Víte, jak do životopisu vyplnit úroveň EQF, a co to je?