Jak napsat životopis

Při psaní životopisu a motivačního dopisu si dejte záležet. Účelem životopisu je vzbudit zájem potenciálního zaměstnavatele a být pozván k osobnímu pohovoru.

Jaký formát životopisu zvolit?
Strukturovaný, přehledný a srozumitelný. Proto si vyplňte online formát Europassu ZDE.

Jak vyplnit životopis?
Nebojte se připravit si více verzí životopisu na různé typy pozic, o které se ucházíte. Zamyslete se nad tím, co potenciální zaměstnavatel požaduje, a vyberte ze svých zkušeností a dovedností ty, které dané pozici odpovídají. Postupujte od nejnovějšího k nejstaršímu. Začněte aktuální (poslední) pracovní pozicí, odbornou praxí nebo studiem a pokračujte chronologicky zpět. Nejdůležitější je praxe – začínejte vždy výčtem pracovních zkušeností, případně dobrovolnickými aktivitami, odbornou praxí nebo pracovními stážemi a brigádami. Vepište hlavní aktivity, na kterých jste se podíleli a za které jste nesli odpovědnost.

Jak dlouhý má být životopis?

Maximálně na dvě strany. Neuvádějte nadbytečné informace, jako např. datum narození, počet dětí, rodinný stav, zájmy, politickou a náboženskou příslušnosti.

Jak vyplnit jazykové dovednosti?

Do životopisu si zaznamenejte všechny získané certifikáty i všechny dovednosti cizích jazyků, o kterých nemáte žádný doklad. Tyto dovednosti ohodnoťte pomocí sebehodnocení jazykových dovedností a označte pomocí úrovní A1–C2. K určení úrovně vašich dovedností vám pomohou stránky Evropského jazykového portfolia. Nezapomeňte do životopisu zaznamenat i všechny dílčí dovednosti, které jste získali neformální cestou.

Nevíte, co je úroveň EQF a jakou úroveň máte?

Úrovně EQF – Evropského rámce kvalifikací odkazují na úroveň vaší kvalifikace. Jde o údaj důležitý hlavně pro lidi, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné, je jich celkem osm, jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Vyplňujete je do oddílu životopisu nazvaného Vzdělání, odborná příprava a kurzy, a to ke každé položce o Vašem dosaženém vzdělání.

Více informací najdete na http://www.europass.cz/vite-jak-do-zivotopisu-vyplnit-uroven-eqf-a-co-to-je/.

K určení evropské úrovně vaší kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.

Nevíte, jaké komunikační, organizační a odborné dovednosti máte a jak je popsat?
Inspirujte se Evropským slovníkem dovedností a kompetencí (DISCO II), který nabízí více než 90 000 termínů a 8 000 vět popisujících odborné dovednosti ve dvanácti evropských jazycích. DISCO II slouží k rychlému a kvalitnímu překladu odborných kompetencí a termínů, např.:
• názvů pracovních pozic do cizích jazyků,
• pro uvedení klíčových kompetencí při sestavování životopisu,
• při čtení pracovních inzerátů, psaní motivačních dopisů,
• v popisu praktických dovedností získaných během odborné stáže v zahraničí.

Jaké další dovednosti do životopisu přidat?
Nezapomeňte zmínit dovednosti a úspěchy získané ve volnočasových aktivitách, např. ve sportu nebo hudbě. Tyto aktivity mohou svědčit o vašich charakterových vlastnostech, např. o tom, že jste týmoví hráči, že jste trpěliví, máte výdrž.

Co přiložit k životopisu?
Připravte si další doklad o svých dovednostech a znalostech, tzv. Evropský pas dovedností. Do této složky můžete uložit jazykový pasdoklad o mobilitědodatek k osvědčenídodatek k diplomu a další doklady, jako např. certifikáty, diplom, vysvědčení nebo doklady o stáži. Evropský pas dovedností si můžete vytvořit ZDE.

Kde najdete další informace?
Máme pro vás podrobné pokyny, jak vyplnit životopis Europassu, vzorové příklady vyplněných životopisů v češtině i angličtině. Poradíme vám, jak napsat motivační dopisjak se připravit na pracovní pohovor.

  • © NC Europass ČR ve spolupráci s GRN – Global Recruiters of Czech Republic, s.r.o.