Životopis

 • strukturovaný formát rozdělený do oddílů (osobní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, osobní dovednosti a kompetence)
 • lze vyplnit on-line
 • je k dispozici ve všech jazycích EU
 • lze kdykoliv nahrát, uložit (na PC, flash disk atp.) a aktualizovat
 • si můžete upravit podle svých potřeb (např. vybrat kolonky, které chcete vyplnit)
 • pokud máte profil na LinkedIn, můžete si údaje z něj přehrát kliknutím na tlačítko vpravo nahoře nazvané „LinkdedIn profil“ a údaje z profilu se nahrají do životopisu

Vyplňte si životopis:

 • on-line na Evropském portálu Europassu
 • off-line prostřednictvím staženého formuláře (.doc)

 Doporučujeme Vám online vyplnění. 

Formuláře Europass-životopis ve všech jazycích EU

Vyplněné vzory Europass-životopisu:

Pokyny k vyplnění Europass-životopisu

K určení evropské úrovně Vaší kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.

Jako zdroj inspirace pro vhodné termíny či fráze doporučujeme:

Evropský slovník dovedností a kompetencí (DISCO II),

který nabízí více jak 90 000 termínů a 8 000 vět popisujících odborné dovednosti ve dvanácti evropských jazycích. DISCO II slouží všem, kteří potřebují rychlý, snadný a kvalitní překlad odborných kompetencí a termínů, např. při:

 • popisu praktických dovedností získaných během odborné stáže v zahraničí
 • sestavování a překládání životopisu (strukturovaného podle Europass-životopisu nebo jiných formátů životopisu)
 • čtení pracovních inzerátů, psaní motivačních dopisů