Životopis

  • strukturovaný formát rozdělený do oddílů (osobní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, osobní dovednosti a kompetence)
  • lze vyplnit on-line
  • je k dispozici ve všech jazycích EU
  • lze kdykoliv nahrát, uložit (na PC, flash disk atp.) a aktualizovat
  • si můžete upravit podle svých potřeb (např. vybrat kolonky, které chcete vyplnit)

Vyplňte si životopis:

  • on-line na Evropském portálu Europassu
  • off-line prostřednictvím staženého formuláře (.doc)

 Doporučujeme Vám online vyplnění. 

Formuláře Europass-životopis ve všech jazycích EU

Vyplněné vzory Europass-životopisu:

Pokyny k vyplnění Europass-životopisu

K určení evropské úrovně Vaší kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.

Jako zdroj inspirace pro vhodné termíny či fráze doporučujeme:
Evropský slovník dovedností a kompetencí (DISCO II), který nabízí více jak 90 000 termínů a 8 000 vět popisujících odborné dovednosti ve dvanácti evropských jazycích. DISCO II slouží všem, kteří potřebují rychlý, snadný a kvalitní překlad odborných kompetencí a termínů, např. při:

  • popisu praktických dovedností získaných během odborné stáže v zahraničí
  • sestavování a překládání životopisu (strukturovaného podle Europass-životopisu nebo jiných formátů životopisu)
  • čtení pracovních inzerátů, psaní motivačních dopisů