Média

Na vysvědčení bude nově informace o evropské úrovni kvalifikace

11. října 2017, novinky.cz Od 1. října platí, že na vysvědčeních, výučních listech a diplomech bude nově zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8, která ukazuje na stupeň vzdělání absolventa. Týká se to všech absolventů základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří. Jde o úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF).

Právní poradna: Osvědčení o středním vzdělání

4.4.2017 Rodina a škola Dotaz čtenářky: Absolvovala jsem před pěti lety střední odbornou školu uměleckořemeslnou. Nyní jsem se doslechla, že škola začala vydávat výuční list i v angličtině, který by měl být uznatelný v celé Evropě. Mám nárok získat tento mezinárodně platný výuční list zpětně? K. S., Praha

Odpověď: Máte pravděpodobně zájem o Europass – dodatek k osvědčení. Tento dokument na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence, možné profesní uplatnění a uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Oceňují ho zaměstnavatelé například v Německu nebo Velké Británii. Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce – angličtině, němčině nebo francouzštině. V současné době na jeho vydávání spolupracuje téměř polovina všech středních škol. V případě, že absolvent dodatek spolu s osvědčením o středoškolském vzdělání neobdržel, může se obrátit na Národní centrum Europass, a to prostřednictvím on-line žádosti na adrese: edo.europass.cz. Vydávání dodatků zpětně není nijak omezeno. Nejde tedy o „mezinárodně platný výuční list“, nýbrž o dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list nebo vysvědčení o maturitní zkoušce). Přestože Europass – dodatek k osvědčení nezakládá automatické uznání kvalifikace, jeho předložení v zahraničí velmi usnadňuje hledání práce, brigády nebo studia. Národní centrum Europass ČR

Žáci z obchodní akademie na Kotlářské v Brně opět na praxi v Londýně

18.4.2017, novinky.cz Začátkem dubna se vypravila na již tradiční dvoutýdenní odborné stáže do anglických firem další skupinka 15 žáků z Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy Brno, Kotlářská 9. Za necelé tři roky jich v rámci Erasmu vyjelo již 85.

Absolventi ocení dodatek i v elektronické podobě

29.11.2016, www.nuv.cz Do vydávání dodatků k osvědčení, které popisují odborné i obecné kompetence absolventů, a doplňují tak doklady o dosaženém vzdělání, se ve školním roce 2015/16 zapojilo 586 středních škol (48 %). Školy mohou dát dodatky svým bývalým žákům k dispozici také v elektronické formě, a to ke stažení na svých webových stránkách.

Více než polovina absolventů středních škol obdržela dodatek k osvědčení

1.7.2016, novinky.cz Dodatek k osvědčení Europass dostalo letos více než 54 tisíc vyučených a maturantů. Celkem se do vydávání zapojilo 586 středních škol. Dodatek se přikládá k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce a popisuje obsah a úroveň studia, převážně tedy obecné a odborné kompetence absolventa. Užitečný je při hledání práce či zahraničního studia.

Popularita životopisů Europass roste

5.11.2015, novinky.cz Obliba jednotného formátu životopisu, který se z iniciativy EU začal před deseti lety používat pod názvem Europass-životopis, roste. Jen za první polovinu letošního roku si jej podle průzkumu Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy Cedefop vyplnilo v různých jazycích více než 10 miliónů Evropanů.

Středoškoláci dostanou Europass

25.6.2015, novinky.cz. Více než polovina (56 %) maturantů a vyučených si spolu s vysvědčením odnese i Europass. Tento dodatek k osvědčení slovně popisuje to, co se ve škole naučili a v jaké profesi se mohou uplatnit.  Dokument, který často vyžadují zaměstnavatelé v Německu a Anglii, letos vydalo 613 středních škol. Pomůže při hledání práce.

Dva projekty úspěšně propojují teorii s praxí

13.1.2015, denik.cz Prioritou současného českého středoškolského odborného vzdělávání se stále více stává kvalitní odborná praktická výuka. Proto se někteří studenti a učitelé Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD v Šilheřovicích aktivně zapojují do projektů Praxis a Za zkušenostmi do Bavorska v rámci programu Erasmus +.

Czech cititzens finding work in their desired fields abroad

December 2014, Europass Magazine A survey among individual users of the Europass Certificate Supplement.

HK ČR ocenila nejlepší absolventy středních škol

9.12. 2014, komora.cz Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve dnech 29. a 30. října 2014 ocenila nejlepší absolventy středních škol. Letošní 19. ročník se uskutečnil v Národní technické knihovně v Praze a hostil 267 nejlepších absolventů z 44 škol. Osvědčení nejlepšího absolventa HK ČR dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů a slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa uplatnitelných v praxi. Žáci si společně s osvědčením přebírali i dokumenty Europass, které jim pomohou v uplatnění při hledání zaměstnání za hranicemi. Spolu s absolventy byly v průběhu obou slavnostních dnů oceňovány i jednotlivé školy

Jak snadno napsat životopis a motivační dopis?

19.11.2014, mesec.cz Úroveň životopisu a motivačního dopisu o vás pomůže personalistům udělat obrázek ještě před tím, než vás vůbec uvidí. Proto byste neměli jejich přípravu zanedbat.   Pokud si nevíte rady, jak přesně životopis a motivační dopis napsat, může vám pomoci web projektu Europass a online šablony a rady Jak napsat životopis a Jak napsat motivační dopis. Obojí lze vyplnit online a pak uložit jako soubory do Wordu či PDF.

Hledáte práci? Poradíme, jak sestavit motivační dopis nebo ho vyplnit on line

3.11.2014, personalista.com

Psaní motivačního dopisu je vhodné věnovat patřičnou pozornost, jde o důležitý prostředek, jak zaujmout personalistu nebo zaměstnavatele. „Motivační dopis funguje spolu se životopisem, je proto vhodné, aby se informace v těchto dvou dokumentech doplňovaly, ale nekopírovaly,“ radí personální konzultantka Markéta Borecká, s níž spolupracuje Národní centrum Europass. Je třeba pamatovat na to, že personalisté mají k dispozici životopis i motivační dopis a pročtení těchto dokumentů jim pomůže získat představu o tom, jak se hodíte na nabízenou pozici. Jak motivační dopis, tak životopis Europassu je možné vyplnit on-line a uložit jako soubory ve Wordu nebo pdf.

Europass pomáhá lidem získat práci v zahraničí

3.11.2014, Řízení školy Pokud se lidé ucházejí o práci v zahraničí, personalisté nebo zaměstnavatelé po nich někdy požadují Europass – dodatek k osvědčení. Jde o dokument, který dostává více než polovina absolventů českých středních škol k vysvědčení nebo výučnímu listu, a to v českém, anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Na rozdíl od vysvědčení, kde jsou pouze známky, jsou na dodatku uvedeny obecné a odborné kompetence absolventa, jeho možné profesní uplatnění nebo dosažená úroveň jeho kvalifikace. V zahraničí pomáhá lidem prokázat dosažené vzdělání a získat práci.

Jak má vypadat  životopis, aby zaujal a na co všechno se připravit při pohovoru?

23.10.2014, personalista.com

Jaký formát životopisu zvolit?  Strukturovaný, přehledný a srozumitelný.

Jak řadit údaje?  Od nejnovějších k nejstarším. Začínejte proto aktuální či poslední pracovní pozicí, studiem nebo odbornou praxí a propracovávejte se postupně do historie. Nezapomeňte na dobrovolnické aktivity, pracovní stáže a brigády.

Europass dostala polovina středoškoláků

31.7.2014, novinky.cz Téměř 65 tisíc žáků středních škol a učilišť (52 %) dostalo letos jeden z dokumentů Europassu – dodatek k osvědčení. Ten se přikládá k maturitnímu vysvědčení, osvědčení o závěrečné zkoušce a výučnímu listu. Popisuje obsah a úroveň studia, mj. obecné a odborné kompetence absolventa. Zaměstnavatelům dodatky objasňují, co uchazeč o práci umí a jestli se na nabízenou funkci hodí.

Na stáže se hlásí hlavně absolventi a mladí lidé, podle odborníků by ale pomohly i starším

23.6.2014, personalista.com Více než šest tisíc lidí si rozšířilo své teoretické znalosti o praktické zkušenosti díky projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejvíce z nich přitom bylo z věkové kategorie 20 – 30 let.  „Ukazuje se, že čerství absolventi neberou svou kariéru na lehkou váhu a jsou ochotní investovat čas do rozvoje svých praktických dovedností. Tvořili totiž asi třetinu účastníků našeho projektu,“ komentuje statistiky hlavní manažerka projektu Kateřina Šímová s tím, že velký zájem byl také mezi lidmi na nebo těsně po rodičovské dovolené.

Neformální vzdělání potřebuje uznání

7.5.2014, Literární noviny Doba se mění. To se tvrdívá, co svět světem stojí, v málokteré době to ovšem bylo tak pravda jako v našem století. S nástupem elektronizace, digitalizace a robotizace jsou požadavky na každého z nás úplně jiné než v dobách našich babiček, o prababičkách ani nemluvě. Kdo na začátku XX. století získal jakýkoliv diplom, měl jistotu, že po většinu jeho života mu získané znalosti zabezpečí práci. Stačilo jen trochu znalosti oprašovat a akceptovat čas od času přicházející novinky. Padesát let nato začal růst počet objevů geometrickou řadou, obory se stále více rozšiřovaly a specializovaly. Stále méně stačily pouze vědomosti získané při prvotním vzdělání na střední nebo vysoké škole. Měnily se také dělnické profese, kde nová technika vyžadovala úplně jiný přístup a jiné pracovní dovednosti. Koncem minulého století už bylo jasné, že společnost, aby byla schopna odpovídat na požadavky, které na ni klade rozvíjející se technika, bude muset vytvořit systém celoživotního učení. Dnešní mládež bude muset během svého produktivního věku možná až osmkrát změnit zaměstnání.

Co vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí?

24.2.2014, Metodický portál rvp.cz Článek na příkladu konkrétní osoby ilustruje, k čemu jsou určené evropské aktivity (nástroje) na podporu mobility v Evropě a jak mohou pomoci člověku v jeho profesním i osobním životě. Mezi popisované aktivity patří Europass, Evropské jazykové portfolio, slovník dovedností a kompetencí DISCO a Evropský rámec kvalifikací. Aktivity Evropské unie, ale i novinky a trendy v odborném vzdělávání podrobně mapuje evropská informační síť ReferNet, kde je možné nalézt další informace a srovnávací analýzy.

Technické obory skýtají jistotu do budoucna

22.1.2014, Plzeňský deník Bezproblémové uplatnění na trhu práce čeká na absolventy technických oborů. Firmy si je hýčkají už při jejich vzdělávání na učilištích

Technika má zlaté dno

Domažlicko – Ač Marek Gabriel z Holýšova ještě navštěvuje třetí ročník oboru Obráběč kovů na domažlickém učilišti, už má podepsanou pracovní smlouvu a ví, kam po skončení školy zamíří. „Praxi dělám v chotěšovské firmě Stolfig, od které pobírám i stipendium. Rovněž mi nabídli, že po skončení školy mohu u nich nastoupit. Smlouvu mám na dobu neurčitou a jsme domluveni, že u této firmy budu pracovat minimálně pět let,“ říká Marek.

HK ČR za účasti ministra školství ocenila nejlepší absolventy

2.12.2013,  Komora.cz Hospodářská komora České republiky na konci října za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dalibora Štyse již po 18. předala ocenění nejlepším absolventům středních a odborných škol v technických a řemeslných oborech.

Odkud pochází mistři vařečky?

2.12.2013, Karlovarský deník Škola v karlovarské Ondřejské ulici oslavila 100 let od založení a má dobrou perspektivu. Kde se rodí budoucí Paulusové, Pohlreichové, Sapíkové či Štiftové? Anebo by jimi mohli být? Pokud nevíte, o kom je řeč, tak jsou to kuchařské celebrity. A jim by se klidně mohli přiblížit, pokud budou náležitě pracovití, absolventi Středního odborného učiliště stravování a služeb v karlovarské Ondřejské ulici. Právě tato škola, která je v kraji do jisté míry unikátní, oslavila o víkendu 100. výročí založení. Škola, která kdysi vychovávala rozličné řemeslníky, je nyníorientovánavýhradněna gastronomii. Kromě kuchařů připravuje v učebním oboru rovněž číšníky a ve středoškolském studiu i odborníky zaměřené na gastronomii a obchod.

Zájem o pracovní stáže neutuchá

16.8.2013, novinky.cz Chybějící praxe bývá jednou z hlavních příčin, proč je uchazeč o práci odmítnut často ještě před samotným pohovorem. Pomoc absolventům nabízí projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který už zajistil 2 000 osobám praxi prostřednictvím odborné stáže; dalších 1 641 stážistů pak aktuálně na stáž dochází.

Nezaměstnaní berou osud do svých rukou. Už 2 000 z nich absolvovaly úspěšně stáže ve firmách, další je rychlým tempem následují

13.8.2013, novinky.cz Téměř čtvrtina lidí do 25 let je v Evropské unii bez práce. Ve Španělsku či Řecku je to pak už dokonce polovina, zatímco v Česku „jen“ pětina. Uvozovky jsou zde ale rozhodně na místě – s nezaměstnaností se potýkají totiž nejen mladí. Ke zlepšení situace se snaží přispět project Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který podporuje konkurenceschopnost na trhu práce tím, že poskytuje vzdělávání praktickou formou přímo v oboru.

Pětašedesát tisíc absolventů dostane k vysvědčení i Europass

28.6.2013, novinky.cz Spolu s maturitním vysvědčením, vysvědčením o závěrečné  zkoušce a výučním listem dostane více než polovina letošních absolventů středních škol a učilišť dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia.

Co si vzít na pohovor kromě životopisu?

14.6.2013, jazyky.com Sháníte práci, brigádu nebo se chystáte na stáž? Využijte k tomu životopis a další dokumenty Europassu, které mají jednotný formát v celé Evropě a pomohou vám srozumitelně a jednoduše prezentovat znalosti a dovednosti tak, aby jim i zahraniční zaměstnavatelé rozuměli.

Evropský rok občanů

13.5.2013, zpravy.iDNES.cz Cestujete tam, nakupujete, studujete, pracujete… Evropa je pro Čechy otevřená. A když se naskytne nějaký problém, je Evropská unie dokonce ochotná pomoci. Možná jste to ani nevěděli, ale Evropská unie kromě věcí, které poněkud svazují, nabízí také mnoho práv.

Zájem o stáže ve firmách stoupá. Již 1 000 stážistů získalo praxi

23.4.2013, businessinfo.cz Již více než 1 000 lidí po celé ČR se zapojilo do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí a jejich počet i nadále stoupá. Cílem dvouletého projektu je zajistit stáž pro 5  000 osob a zakotvit systém stáží do české legislativy.

Novinka pomáhá uchazečům o práci stážemi ve firmách

22.3.2013,  denik.cz Čím dál tím více lidí na Zlínsku hledá práci. V únoru ve Zlínském kraji evidoval úřad práce celkem 35 290 lidí bez práce, což je 8, 65 % z celkového počtu obyvatel.

Zahraniční stáž zaznamenaná v Europassu vám u pohovoru pomůže

19.12.2012, novinky.cz Pokud jste někdy absolvovali pracovní nebo studijní stáž v zahraničí, můžete si tuto zkušenost zaznamenat do jednoho z dokumentů Europassu – dokladu o mobilitě. Spolu se životopisem vám doklad o mobilitě může pomoci při hledání práce nebo při dalším studiu.

Slovník DISCO pomůže vyplnit životopis v cizím jazyce

24.9.2012,   novinky.cz Nový slovník dovedností a kompetencí s názvem DISCO nabízí překlady dovedností a kompetencí v deseti evropských jazycích. Využije ho každý, kdo potřebuje napsat životopis nebo motivační dopis v cizím jazyce a popsat v něm své dosažené vzdělání, získané dovednosti, znalosti a competence nebo název povolání či pracovní pozice v cizím jazyce.

Většina absolventů získala letos k vysvědčení i Europass

4.7.2012, novinky.cz Spolu s maturitním vysvědčením, osvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostalo v závěru školního roku téměř 62 tisíc absolventů  středních škol a učilišť takzvaný Europass, který popisuje obsah a úroveň jejich studia.

Dodatky k osvědčení poprvé elektronicky

15.6.2012   VZDĚLÁVÁNÍ Europass – dodatky k osvědčení, které střední školy přikládají svým absolventům k maturitnímu vysvědčení, osvědčení o závěrečné zkoušce a výučnímu listu, budou letos poprvé nejenom v tištěné podobě, ale také elektronicky.

S Europassem máte lepší šanci získat místo. Nestojí to ani korunu

7.6.2011,  idnes.cz Pokud se chystáte-li za prací do zahraničí, pořiďte si Europass. Soubor pěti dokumentů vám pomůže při vstupu na trh práce po celé Evropské unii.  Pro komunikaci se zaměstnavateli je to určitě dobrý pomocník.

Bez čeho se student neobejde v cizině

19.6.2011 Finance.cz, Studentskefinance.cz Rozhodli jste se vycestovat za hranice a to nejen na prázdniny, ale klidně na delší dobu. Jedete tam za prací a studiem. Víte, že je lepší být vždy připraven tak, jako ten skaut. Ale nevíte, co všechno pro přípravu potřebujete… Pas, pojištění, vízum, očkování?