Evropský pas dovedností

• je složka, kterou si můžete vytvořit online
• obsahuje:

  • dokumenty Europassu (jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu)
  • jiné certifikáty, diplomy či osvědčení (například jazykové certifikáty, certifikáty o absolvování kurzů a školení)

• máte jej vždy u sebe (uložený na flash disku, na PC) a z něj vybíráte relevantní doklady o Vašich znalostech a dovednostech, které jste získali během pracovní zkušenosti, dobrovolnické práce, vzdělávání či školení a které potřebujete například při pracovním pohovoru.

Ukázka vyplněného evropského pasu dovedností