Více aktualit

Do databáze k vydávání dodatků k osvědčení se přihlásilo již téměř 600 škol, školy se mohou přihlašovat i dále

K 20. březnu 2014 se do databáze k vydávání dodatků k osvědčení přihlásilo 597 škol, které si objednaly dodatky k osvědčení pro svých téměř 62 tisíc absolventů škol. Databáze zůstane školám otevřená až do konce školního roku, ale od 19. 3. 2014 už nebude možné objednat si vytištěný hlavičkový papír od NC Europass. Hlavičkový papír je však k dispozici v databázi a školy, které vyplní objednávkový formulář, si ho mohou stáhnout a zajistit vlastní tisk. Zároveň chceme školy informovat o tom, že nemůžeme garantovat včasnou přípravu dodatků k oborům, které dosud nebyly zpracovány a o které si školy do 19. 3. 2014 nezažádaly.

Europass se připojuje k Evropskému roku občanů, který v roce 2014 pokračuje

1. 3. 2014 Rok 2013 byl ve znamení Evropského roku občanů. A bude jím opět i v roce 2014! S tímto rozhodnutím seznámila účastníky závěrečné konference Evropského roku občanů v prosinci 2013 ve Vilniusu místopředsedkyně Evropské komise a komisařka zodpovědná za oblast spravedlnosti, základních práv a občanství Viviane Readingová.

Europass a Eurodesk společně v Euroškole!

14.02.2014U příležitosti předávání výhry v soutěži pro žáky středních škol jsme společně se sítí Eurodesk navštívili Euroškolu v České Lípě, Střední odbornou školu s. r. o. Právě jejich skupina žáků získala v naší podzimní soutěži nejvíce hlasů a vyhrála nejen hru „Evropa – otázka a odpovědi“, ale i seminář o Europassu! Žáci této školy dokumenty Europassu velmi dobře znají, pracují s nimi v hodinách (např. s životopisem) a absolventi dostávají Europass – dodatek k osvědčení po ukončení studia. Spojili jsme se proto s evropskou sítí Eurodesk a společně jsme studentům představili vzdělávací modul SYTYKIA – o Evropské unii a možnostech mladých lidí.

Kolik cizích řečí umíte?

8.1. 2014 Pokud alespoň jednu, patříte mezi téměř polovinu Čechů, kteří podle loňského průzkumu Eurobarometru ovládají alespoň jeden cizí jazyk. Ve znalostech cizích jazyků jsme tak obsadili 19. místo. Přitom naprostá většina Čechů zároveň uvádí, že učení se cizím jazykům je prospěšné. Situace není o moc veselejší ani v případě cizojazyčných dovedností mladých lidí. V mezinárodním srovnání se i mladí Češi ve věku 15-34 let ohodnotili tak, že obsadili třetí nejhorší příčku v porovnání se zeměmi, kde angličtina není úředním jazykem. Aktivní znalostí jazyka jich disponuje jen 19 %, hůře dopadli jen Italové a Španělé.

PF 2014

http://www.europass.cz/wp-content/uploads/europass_pf_20141.jpg

Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti?

15.12.2013 Jazykové dovednosti jsou důležitou informací pro budoucího zaměstnavatele a je důležité si je umět řádně vyplnit do životopisu. V Europass životopisu si vyplníte jazykové dovednosti do oddílu „osobní dovednosti“. Výhodou Europassu je, že u jazykových dovedností rozlišuje jednotlivé dovednosti cizích jazyků – tedy poslech, čtení, mluvení a psaní. Do životopisu si nezapomeňte zaznamenat všechny získané certifikáty i všechny dovednosti cizích jazyků, o kterých nemáte žádný doklad. Tyto dovednosti si  ohodnoťte  pomocí sebehodnocení a označte pomocí úrovní A1-C2. Úroveň jednotlivých dovedností se přitom mohou u jednoho člověka lišit, někdo např. lépe mluví než čte atd.

Soutěž Europassu vyhrála Euroškola z České Lípy

2.12.2013 Děkujeme všem účastníkům podzimní soutěže a gratulujeme vítězi. Tím se stala Euroškola v České Lípě, jejíž žáci se zúčastnili šestitýdenní stáže v německém Cottbusu. Žáci získali největší počet lajků na facebooku a získávají vědomostní hru Evropa – otázky a odpovědi a propagační předměty Europassu.

Nový program Erasmus+ rozdá stipendia 4 milionům lidí

5.11.2013 V lednu 2014 bude zahájen nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus +, který v listopadu schválil Evropský parlament.  Tento sedmiletý program má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží. Program Erasmus  slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program „Mládež v akci“ a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Uchazeči tak získají lepší přehled o nabízených příležitostech a díky dalšímu zjednodušení se zlepší dostupnost programu.

Vyšel nový newsletter Europassu

http://www.europass.cz/wp-content/uploads/Europass_newsletter_Str%C3%A1nka_1.jpg

17.10.2013 Dočtete se v něm o probíhající soutěži Europassu i o veletrzích a akcích, kterých se během podzimu účastníme. Najdete tu i roz­cestník, který nabízí informace všem uchazečům o studium, práci nebo podnikání v zahraničí. Rozcestník Vás na­směruje i v případě
Vašeho zájmu o dobro­volnictví či další vzdělávání a cestování.

Europass newsletter ke stažení zde

Nabídka spolupráce pro učitele a kariérní poradce

12.09.2013 Stejně jako v předchozích dvou letech nabízí i ve školním roce 2013/2014 Národní centrum Europass zdarma organizování vzdělávacích interaktivních seminářů pro žáky středních škol přímo v místě školy. Rádi bychom v tomto školním roce navázali spolupráci s pedagogy středních škol a/nebo kariérními poradci při organizování těchto seminářů.

Kde nás potkáte na podzim – Gaudeamus (igitur)

10.9.2013 Národní centrum Europass připravuje letos pro studenty účast na řadě akcí, z veletrhů nás potkáte na DIDACTĚ v Třebíči, v Liberci na EDUCA MY JOB, v Praze na Profesia Days nebo v Brně na JobChallenge. Termíny akcí najdete v našem kalendáři akcí. K nejtradičnějším veletrhům patří brněnský Gaudeamus, jehož XX. ročník se blíží. Je určen všem zájemcům o studium po maturitě, zejména studentům III. a IV. ročníků středních škol.

Národní centrum Europass vyhlašuje soutěž pro středoškoláky!

2.9.2013 Všem fandům soutěžení a dobrodružství připomínáme, že 2. září 2013 startuje podzimní soutěž Národního centra Europass pro žáky středních škol, ve které budete moci vkládat na facebook Europassu (www.facebook.com/europass.cr) fotografie a odkazy na videa z brigád a stáží nebo krátké články (do 1000 znaků) o tom, co jste zažili na brigádě nebo stáži, jak jste se během zahraničního pobytu zlepšili v odborných i jazykových dovednostech a co Vám tato zkušenost přinesla do osobního i profesního života. K soutěži Národní centrum Europass připravilo i leták, který Vám představujeme.

Europass-životopis si do konce března 2013 vyplnilo nebo stáhlo více než 54 miliónů uživatelů

27.8.2013 Proč je dobré si vyplnit Europass-životopis? Europass-životopis je nejrozšířenější formát životopisu v EU a jako takový dává větší možnosti. Posuďte sami – jen v prvním čtvrtletí roku 2013 (leden až březen 2013) si jej vyplnilo online více než 2 a půl milionu uživatelů internetu (pro zajímavost: jeden z dokumentů evropského pasu dovedností Europass-jazykový pas ve stejném období vyplnilo online více než 26 tisíc lidí).

Hledáte práci? Víme, jak na to

13.8.2013 Ti z Vás, kteří hledají práci nebo skončili školu a budou o prázdninách přemýšlet, co dál, mají možnost využít naši novou rubriku Jak postupovat při hledání práce. Nic neponechte náhodě, základem je připravit si dobrý životopis a motivační dopis. Rady a tipy, jak napsat životopis a motivační dopis určitě oceníte. K životopisu patří také evropský pas dovedností, do kterého si v elektronické podobě vložíte získané  diplomy, certifikáty, osvědčení, doklady o vzdělání, abyste  měli vše v jedné složce.

Červencový Evropský Magazín s tématem (Ne)zaměstnanost mladých

6.8.2013 Červencové číslo Europass-Magazine (dříve Europass-Newsletter) se věnuje jako hlavnímu tématu (ne)zaměstnanosti mladých. Problémy hlásí především jižní země unie (Španělsko, Řecko, Portugalsko, částečně Itálie), což jsou ekonomiky v recesi. Jednou z přičin potíží na trhu práce je nesoulad mezi nastavením systémů vzdělávání a odborného výcviku v těchto zemích a potřebami národních ekonomik.

Jak jsou školy spokojené s novou podobou webu

30.7.2013 V červnu 2013 jsme oslovili střední školy v ČR, odebírající Europass Newsletter, se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku pro získání zpětné vazby na služby Národního centra Europass ČR. Zajímalo nás, jak hodnotí novou grafickou i obsahovou podobu webových stránek www.europass.cz. Průzkumu se do uzávěrky šetření v polovině července 2013 zúčastnilo 214 škol ze všech krajů ČR. V dotazníku jsme jim pokládali čtyři uzavřené otázky a v závěru ponechali otevřený prostor pro námitky, postřehy a komentáře.

Chcete studovat nebo pracovat v Evropě? Nabízíme Vám užitečné kontakty

23.7.2013 Přemýšlíte o prázdninách, co dělat dál? Chcete studovat, cestovat, pracovat, podnikat, vzdělávat se nebo vyvíjet dobrovolnickou činnost v zahraničí? Na našem webu www.europass.cz v záložce Kontakty a odkazy jsme uveřejnili Kudykam, který Vám poskytne výběr užitečných odkazů na konkrétní webové stránky organizací, které zajišťují nebo zprostředkovávají poradenství, studium pro mladé, konkrétní nabídky práce, nebo Vám ukážou, kde si můžete vytvořit životopis a dozvědět se, jak napsat motivační dopis.

Europass na veletrzích fiktivních firem

18.7.2013 V letošním roce se Europass prezentoval na několika veletrzích fiktivních firem. Žáci se tak mohli seznámit s dokumenty Europassu, vyzkoušet si pracovní pohovory nanečisto a dozvědět se, jak vyplnit životopis. Fiktivní firmy zakládají žáci vyšších ročníků středních a vyšších odborných škol především s ekonomickým zaměřením. Sami si určují svůj předmět podnikání, vybírají ze svého středu ředitele firmy, shánějí zboží a kupce. Zkrátka chovají se tak, jako by pracovali v reálné společnosti.

Stáže pro mladé pomáhají lidem bez praxe

9.7.2013 Mladí uchazeči a zájemci o práci se pohybují v začarovaném kruhu – z důvodu nedostatku pracovních zkušeností jsou neúspěšní na trhu práce a nemají často příležitost pracovní zkušenosti získat. Projekt Stáže pro mladé realizovaný Fondem dalšího vzdělávání umožňuje mladým lidem získat zkušenosti na prakticky orientovaných stážích, které svou náplní vycházejí z požadavků podnikové praxe. Po skončení stáže obdrží absolventi Europass–doklad o stáži.

Webinář o Europassu

1.7.2013 19. června ve 20:00 byla hostem online webináře na metodickém portálu www.rvp.cz koordinátorka Národního centra Europass ČR. Mgr Michala Čičváková věnovala větší část webináře prezentaci portfolia Europass, prostor dostaly i odpovědi na zajímavé dotazy diváků. Pokud jste neviděli webinář online, podívejte se na záznam!

Dotazník pro zpětnou vazbu

17.6.2013 Zajímá nás, jak se Vám líbí nová grafická podoba našich webových stránek www.europass.cz. Dejte nám zpětnou vazbu vyplněním krátkého dotazníku ZDE. Jsme rádi za Vaše postřehy. Děkujeme.

Novinky na webu www.europass.cz

6.6.2013 Od června 2013 najdete na adrese www.europass.cz graficky nově upravený web s aktuální strukturou dokumentů Europassu. Můžete si zde vyplnit on-line životopis i evropský pas dovedností, který životopis vhodně doplňuje a údaje o Vašich znalostech a dovednostech přehledně dokládá.

Vyšel nový newsletter Europassu

5.6.2013 V druhém letošním vydání newsletteru Europassu se kromě informací o novém webu dozvíte o dvou projektech Fondu dalšího vzdělávání – Stáže ve firmách a Stáže pro mladé, v rámci kterých může absolvovat stáže ve firmách, a získat tak cenné zkušenosti pro uplatnění na trhu práce. Po absolvování stáže pak obdržíte tzv. doklad o stáži, jeden z dokumentů Europassu, který si můžete vložit do evropského pasu dovedností. Zkušenosti získané během stáže lze doplnit i do životopisu. Newsletter ke stažení najdete zde.

EQF odkazuje na úroveň Vaší kvalifikace

15.5.2013 Od roku 2012 je na dodatcích k osvědčení i formuláři životopisu uvedena úroveň EQF – Evropského rámce kvalifikací (European Qualifications Framework). Tento údaj je důležitý především pro ty, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou v pracovní rovině očekávat.

Vyšel nový evropský Europass newsletter

10.4.2013 Můžete se v něm mimo jiné dočíst o soutěži organizované českým Národním centrem Europass. Nový newsletter si můžete přečíst zde. Článek o soutěži pořádané NCE ČR zde.

Vzdělávání praxí v Česku funguje. První absolventi stáží získali kromě nových dovedností také certifikát Europass

7.3.2013 Od začátku února se projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, může pochlubit prvními ukončenými stážemi. Po čtvrt roce od zahájení stáží si již 33 stážistů odneslo certifikát dokládající jejich praktické dovednosti. Projekt podpořený z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost umožňuje od listopadu 2012 stovkám zájemců o vzdělávání ověřit si teoretické znalosti ve firemní praxi, a to na stáži v délce 1–6 měsíců. Tato inovativní forma seberozvoje je v Česku unikátní a klade si za cíl zakotvit systém vzdělávání formou stáží do české legislativy.

Víte o inovovaném formátu životopisu? Čtěte více v prvním letošním čísle Europass newsletteru!

25.2.2013 V prvním vydání Europass newsletteru v roce 2013 Vás seznámíme s novým formulářem životopisu, který Vám usnadní prezentování Vašich kvalit, zkušeností, dovedností na evropském trhu práce v přehledné podobě. Představíme Vám také nové uspořádání dokumentů Europassu. Nadále bude existovat životopis a nově vytvořená složka pojmenovaná evropský pas dovedností, která obsahuje zbylé dokumenty Europassu, tedy jazykový pas, doklad o mobilitě a oba dodatky, k osvědčení i k diplomu.

Europass nabízí inovovaný životopis a evropský pas dovedností

20.2.2013 Po osmi letech od vzniku jednotných evropských formulářů nabízí od ledna 2013 Europass inovovaný formulář životopisu. Do vzhledu a funkčnosti nového formuláře i jeho editoru se promítly návrhy zástupců jednotlivých Národních center Europass, zástupců Evropské komise, ale i připomínky jednotlivých uživatelů – studentů, absolventů, zástupců zaměstnavatelů, personálních poradců atd. Upravený životopis by tak měl lépe odpovídat současným potřebám zájemců o vytvoření životopisu i požadavkům personalistů. Nový životopis si lze přímo vyplnit on-line  nebo stáhnout a vyplnit v počítači.

Návštěvníci veletrhů si vyzkoušeli pohovory nanečisto

7.2.2013 Národní centrum Europass nabídlo během podzimu 2012 návštěvníkům pěti pracovních nebo vzdělávacích veletrhů v různých městech ČR na stáncích Europassu pracovní pohovory nanečisto. Lidé si tu mohli vyzkoušet pohovor s personalistkou, při němž se dozvěděli nejen, jaké otázky mohou při pracovních pohovorech zaznít, ale i jak na ně mají reagovat, co jim osobně šlo a co by naopak mohli ještě zlepšit. Účastníci pohovorů byli s touto nabídkou služby velmi spokojeni, především s tím, že získali cenné rady, jak se na skutečný pohovor připravit a na co si při něm dát pozor.

Vydávání dodatků k osvědčení

1.2.2013 Od 1. února do 31. března 2013 se mohou školy opět hlásit do databáze pro vydávání dodatků k osvědčení. V databázi zadají předpokládaný počet svých absolventů a počet požadovaných jazykových verzí dodatků. Od 2. května 2013 si poté budou moci v regionálních konzultačních centrech vyzvedávat hlavičkové papíry a zároveň v databázi stahovat dodatky k osvědčení ve formátu pdf k následnému tisku.

Výsledky soutěže

24.1.2013 Děkujeme všem účastníkům soutěže Jak Vám pomohl Europass při získání práce, brigády nebo stáže v zahraničí. Vítězem soutěže je Jiří Šedivý, který od nás získává hru Evropa – otázky a odpovědi. Gratulujeme! Další účastníci soutěže, kteří splnili podmínky a poslali nám kontakt, od nás obdrží balíček propagačních předmětů Europassu. Výherce budeme kontaktovat.

Rok 2013 je Evropským rokem občanů

15.1.2013 Evropská unie si letos připomíná 20 let od chvíle, kdy vznikl pojem evropského občanství. To si spojujeme především s možností volně cestovat a pohybovat se po Evropě. K usnadnění cestování za prací i studiem přispívá svými dokumenty také Europass. V rámci letošního roku proto oslovíme také klienty, lektory a učitele středisek volného času a domů dětí a mládeže, abychom je seznámili s užitečností dokumentů Europass. O Evropském roku občanů více zde.

Právě vyšlo šesté číslo Europass newsletteru

11.10.2012 Vážení přátelé, do aktuálního 6. čísla newsletteru se promítá evropské téma roku „aktivní stárnutí“. Chceme tím poukázat na fakt, že dokumenty Europassu nejsou jen pro mladé občany a že mobilita a aktivní přístup k trhu práce nemusí být omezeny věkem. Z portfolia Europassu Vám představíme dokument Europass-mobilita, který je poměrně často využíván také občany středního věku, zejména učiteli. Dále bychom Vás velmi rádi pozvali na akce, kterých se Národní centrum Europass v nadcházejících měsících zúčastní. Zajímavým a pro účastníky přínosným zpestřením bude také personální poradenství. Akce, na které si můžete přijít pro radu od zkušeného personalisty a zkusit si pohovor nanečisto nebo získat doporučení, jak vyplnit životopis, najdete v našem kalendáři. Celý rozhovor na téma „Práci v zahraničí lze získat v každém věku“ je k dispozici na tomto místě.

Nejlepší absolventi oceněni Hospodářskou komorou dostali i Europass

11.10.2012 Hospodářská komora České republiky (HK ČR) každoročně oceňuje nejlepší absolventy středních odborných škol a slavnostně jim předává Osvědčení HK ČR. Letos dostalo doklad vypovídající o požadované kvalitě mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů přes 250 absolventů ze 46 škol v celé ČR. Spolu s osvědčením dostali žáci i Europass – dodatek k osvědčení. Fotografie z předávání naleznete na webu HK ČR.

Žáci slavili Evropský den jazyků s Europassem

27.9.2012 Evropským dnem jazyků si 26. září připomínáme nejen jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, ale i nutnost učit se cizí jazyky. Europass při této příležitosti připravil seminář pro žáky 1. až 4. ročníků Integrované střední školy v Chebu, na kterém se žáci dozvěděli zajímavé informace o jazycích zemí EU a zkusili si sestavit životopis v angličtině a němčině a vyplnit si jazykový pas.

Slovník DISCO vám pomůže vyplnit životopis v cizím jazyce

19.9.2012 Slovník dovedností a kompetencí DISCO nabízí překlady dovedností a kompetencí v deseti evropských jazycích. Využije ho každý, kdo potřebuje napsat životopis nebo motivační dopis v cizím jazyce a popsat v něm své dosažené vzdělání, získané dovednosti, znalosti a kompetence nebo název povolání či pracovní pozice v cizím jazyce. Kromě uchazečů o práci je slovník vhodnou pomůckou i pro učitele a školy organizující studijní stáže nebo hledající partnerské školy.

Většina absolventů dostane dnes k vysvědčení i Europass

29.6.2012 Spolu s maturitním vysvědčením, osvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostane dnes téměř 62 tisíc absolventů středních škol a učilišť dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se rádi přímo v zahraničí ucházeli  o práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce lépe zjistí, jaké kompetence a dovednosti se uchazeč ve škole během studia naučil.

Právě vyšlo páté číslo Europass newsletteru!

12.6.2012 Milí uživatelé a přátelé Eu­ropassu, právě vyšlo letošní druhé (celkově páté v pořadí) číslo naše­ho Europass newslet­teru, které se věnuje středoškol­ským kvalifi­kacím, ukon­čování studia na SŠ a ab­solventům, kteří míří na trh práce. Právě pro ně je určen Europass-dodatek k osvědčení. Tento dokument letos začínáme spolu se školami vydávat i v elektronické po­době. Slibujeme si od toho, že elektro­nická verze dodatku bude pro absol­venty lépe využitelná při elektronické komunikaci se zaměstnavateli. Dozví­te se o nově uvedené úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na Europass-dodatku k osvědčení, kolik středních škol už ho vydává, jaké jazykové verze jsou v oblibě a ko­lik absolventů letos Europass-dodatek k osvědčení dostane.

Letos dostane Europass – dodatek k osvědčení více než 60 tisíc absolventů středních škol

5.6.2012 Školy, které chtějí svým žákům Europass – dodatek k osvědčení poskytnout, se nejprve prostřednictvím on-line formuláře registrují na webu Národního centra Europass ČR – www.europass.cz/zadosti. Na základě registrace získají heslo, s nímž se pak přihlašují do databáze objednávek dodatků. Podrobný návod na tisk dodatků z databáze Národního centra Europass ČR ve školním roce 2011/2012 najdete na www.europass.cz v Nápovědě.

Na Kampě proběhl festival věnovaný aktivnímu stárnutí

17.5.2012 V sobotu 12. května 2012 proběhl v rámci oslav Evropských dnů open-air festival v Praze na Kampě věnovaný Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Návštěvníci festivalu mohli získat ve stáncích jednotlivých evropských zemí aktuální informace, letáčky nebo i ochutnat z národních jídel či nápojů. Na festivalu se kromě evropských zemí dále představily evropské instituce a služby.

Europass představil vyšším odborným školám dodatky k osvědčení s uvedenou úrovní EQF (Evropského rámce kvalifikací)

10.5.2012 Na Valné hromadě Asociace vyšších odborných škol, konané 19. dubna 2012 v Praze se zástupci škol dozvěděli bližší informace o vydávání dodatků k diplomu a dodatků k osvědčení. Některé školy jsou totiž zároveň střední školou i vyšší odbornou školou a vydávají dva druhy dodatků – dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu.

K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?

17.4.2012 Až půjdete na pracovní pohovor nebo se budete ucházet o stáž nebo brigádu doma i v zahraničí, budete potřebovat prokázat své dovednosti a znalosti cizích jazyků. V tom vám pomůže jeden z dokumentů Europassu – jazykový pas. Není to cestovní doklad, ale formulář, do kterého si zaznamenáte své znalosti a zkušenosti z cizích jazyků. Využije ho především ten, kdo určité jazykové znalosti má, ale nemá o tom žádný doklad, jako je např. certifikát nebo diplom.

O Europass byl na mezinárodním veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO velký zájem

22.3.2012 Ve dnech 15. a 16. března se v Praze na Výstavišti v Holešovicích konal druhý ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO, na kterém se prezentoval také Europass spolu s Evropskou komisí v jednom stánku. O Europass měli na veletrhu zájem všechny věkové skupiny. Mladí lidé se zajímali především o dokument mobilita, do něhož se zaznamenávají zkušenosti se stážemi v zahraničí, zástupci střední a starší generace měli zájem o informace týkající se dodatků k osvědčení. Ty se přikládají k osvědčení o odborném vzdělání (k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu) a srozumitelně popisují, co jeho držitel ve škole absolvoval, a usnadňují tak uznání osvědčení v zahraničí.

Právě vyšlo čtvrté číslo Europass newsletteru!

19.3.2012 Milí čtenáři, letošní první vydání Europass newsletteru věnujeme především jazykům. Seznámíme vás s Europass – jazykovým pasem a Evropským jazykovým portfoliem (EJP), pomocí kterého můžete zjistit a správně ohodnotit své současné jazykové dovednosti. Učitelé se dozvědí o vzdělávacích programech, v rámci nichž jim lektoři představí novou aplikaci EJP a příklady jejího využití ve výuce.

Česká republika obhájila Národní přiřazovací zprávu EQF

15.2.2012 Čeští zástupci obhájili Národní přiřazovací zprávu EQF v Bruselu.Cílem přiřazovacích procesů EQF je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací v evropských zemích. Zpráva obsahuje přiřazovací proces i jeho výsledky. Obhajoba proběhla před Poradní skupinou EQF. Zástupci Koordinačního centra pro EQF, Ing. Jitka Pohanková, Mgr. Milada Stalker a Ing. Pavel Hradecký Ph.D. reagovali na připomínky, které k vyhotovené Národní přiřazovací zprávě obdrželi. Česká republika tak splnila první úkol vyplývající z Doporučení o zavedení EQF a napomohla k budoucí evropské implementaci.

Byl zahájen Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

13.2.2012 Evropané jsou připraveni „aktivně stárnout“, vyplynulo z průzkumu. Komise symbolicky zahájila Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 zveřejněním výsledků nového průzkumu Eurobarometr. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že 71 % Evropanů si uvědomuje stárnutí evropské populace, avšak pouze 42 % respondentů považuje tento vývoj za alarmující (zcela odlišně vnímají tuto skutečnost tvůrci politik, kteří považují stárnutí obyvatelstva za jeden z největších problémů Evropy). Většina obyvatel se domnívá, že lidé ve věku 55 let a starší hrají významnou roli v klíčových oblastech společenského života. Přes 60 % dotázaných uvedlo, že by lidem mělo být umožněno pracovat i v důchodovém věku; to by si osobně přála třetina dotázaných. Překvapivým zjištěním je, že tento názor sdílejí spíše lidé v předdůchodovém věku než mladší generace.