30.03.2015Europass Vám deset let pomáhá ukázat, co umíte

  • Dokumenty Europassu, které jsou v celé Evropě jednotné, Vám pomůžou při pracovní a studijní mobilitě v Evropě i při vstupu na trh práce u nás.
  • On-line editor umožňuje zájemcům vyplnit životopis ve 27 evropských jazycích, kdykoli ho aktualizovat a uložit a poté např. poslat jako přílohu e-mailem nebo uložit v cloudu. Při vyplňování Vás on-line formulář provází konkrétními radami, jak životopis správně vyplnit.

  • K životopisu lze přiložit motivační dopis, který si můžete vyplnit on-line, a elektronické osobní portfolio nazvané evropský pas dovedností, kam lze uložit všechny další dokumenty dokládající schopnosti a znalosti uchazeče uvedené v životopisu. Do této složky lze uložit jak další dokumenty Europassu (jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu), tak další dokumenty (např. certifikát o jazykových dovednostech, potvrzení o dobrovolnické aktivitě) nebo ukázky prací, výrobků nebo projektů atd.

  • Za dobu trvání Europassu bylo do konce roku 2014 on-line vyplněno téměř 50 milionů životopisů Europassu.